Odpowiednia motywacja podstawą sukcesu na kursach E-edu

Warunkiem skutecznego uczenia się jest dobrowolność i świadomość celów podejmowanych działań, dlatego bardzo istotną kwestią, na którą kursanci powinni zwrócić uwagę, jest rozpoczęcie nauki od właściwego nastawienia do niej.

  1. Obawy do pokonania

Wiele osób czuje się niepewnie, jeśli ma zdobywać wiedzę przez Internet, co wynika
z wielu czynników.  Jednym z nich jest przekonanie, że wiedza zdobyta w ten sposób jest mniej wartościowa. Nie jest to oczywiście prawda, gdyż profesjonalnie przygotowane kursy tworzone są przez specjalistów w danej dziedzinie. Zakończenie kursu jest niejednokrotnie potwierdzone certyfikatem, co podnosi wartość pracy wykonanej przez kursanta na platformie.

Niepewność wywołuje bez wątpienia także zmiana trybu uczenia się z tradycyjnego na zdalny. Lata spędzone w placówkach oświatowych i przyzwyczajenie, do zdobywania wiedzy w klasie, sali wykładowej czy konferencyjnej oraz brak fizyczna obecności trenera czy nauczyciela w kursach on-line, powodują, że wiele osób obawia się zdalnego nauczania.

  1. Podstawowe zasady uczenia się on-line

Nie są to jednak przeszkody, których nie da się ominąć. Wystarczy przestrzeganie kilku zasad, które odgrywają  bardzo ważną rolę, w budowaniu modelu uczenia się zdalnego. Część z nich jest zależna od samego kursanta. Natomiast inne wynikają ze stopnia przygotowania kursu pod względem merytorycznym oraz technicznym. Kluczową rolę odgrywa tu więc autor kursu, trener opiekujący się kursantami, a także administrator platformy. Ten ostatni powinien reagować na problemy techniczne oraz udzielać wsparcia wszystkim użytkownikom platformy.

Do wspomnianych wyżej zasad zaliczamy:

  • świadomość celu uczenia się,
  • wiara we własne możliwości,
  • przełamanie obaw w komunikacji z trenerem,
  • stosowanie strategii motywacyjnych

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat motywacji i korzyści płynących ze zdobywania wiedzy na kursach E-edu, zapoznaj się z artykułem:

http://www.szkolenia.com/news/584/odpowiednia-motywacja-podstawa-sukcesu-na-kursach-e-edu

Zapraszamy!