KURSY BEZ TRENERA

Autoprezentacja

100.0zł(Cena zawiera podatek VAT 23%)

W trakcie kursu uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu:

 • podstawowych pojęć z zakresu autoprezentacji,
 • znaczenia mowy ciała w kontaktach interpersponalnych,
 • roli autoprezentacji w kształtowaniu relacji biznesowych,
 • wykorzystania autoprezentacji w procesie rekrutacji,
 • doskonalenia autoprezentacji w życiu zawodowym.

Bajkoterapia, czyli terapeutyczna rola bajek

100.0zł(Cena zawiera podatek VAT 23%)

W trakcie kursu uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu:

 • najważniejszych zagadnień związanych z rozwojem dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • zagadnień związanych z lękiem u dzieci – pozna jego genezy, przyczyny, objawy i formy występowania,
 • podstawowych zagadnień związanych z różnorakimi formami terapii wpływającymi na redukcję lęku u dzieci, w tym bajkoterapii,
 • wykorzystywania bajkoterapii na zajęciach z dziećmi.

BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

100.0zł(Cena zawiera podatek VAT 23%)

Po zakończeniu kursu zdobędziesz wiedzę z zakresu:

 • wybranych regulacji z zakresu prawa pracy dotyczących BHP,
 • organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe,
 • organizacji i metodyki szkolenia w zakresie BHP oraz kształtowania bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy,
 • skutków ekonomicznych niewłaściwych warunków pracy,
 • problemów ochrony środowiska naturalnego.

E-biznes

100.0zł(Cena zawiera podatek VAT 23%)

W trakcie kursu uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu:

 • najważniejszych definicji i pojęć z zakresu e-biznesu,
 • pierwszych kroków w działalności internetowej,
 • sposobów strategii w e-biznesie oraz prowadzenia działalności w sieci,
 • głównych kanałów dystrybucji e-biznesu,
 • najważniejszych zagadnień e–marketingowych,
 • mediów społecznościowych jako narzędzia marketingowego.

Jak prowadzić skuteczną komunikację w mediach społecznościowych?

100.0zł(Cena zawiera podatek VAT 23%)

Odwiedź Aktualności, by dowiedzieć się o PROMOCJACH.

W trakcie kursu uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu:

 • filozofii oraz najważniejszych kanałów social media,
 • zasad komunikacji w social media – będzie potrafił wybrać odpowiedni kanał komunikacji oraz język komunikacji,
 • doboru rodzaju komunikacji do grupy docelowej,
 • reguł dotyczących tworzenia postów i zasad komunikowania w social media,
 • reagowania na negatywne reakcje i kryzysy pojawiające się podczas kampanii.

Marketing online

100.0zł(Cena zawiera podatek VAT 23%)

W trakcie kursu uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu:

 • narzędzi z jakich korzystają współcześni marketerzy,
 • tworzenia strategii marketingowych,
 • mediów społecznościowych, ich znaczenia oraz wyzwań, jakie stoją przed każdym przedsiębiorcą, chcącym stworzyć atrakcyjne treści dla swoich odbiorców,
 • najsilniejszych trendów rozwoju marketingu internetowego w najbliższej przyszłości,
 • innowacyjnych rozwiązań stosowanych w marketingu online.

Strony

Subscribe to KURSY BEZ TRENERA