Marketing

E-biznes

100.0zł(Cena zawiera podatek VAT 23%)

W trakcie kursu uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu:

 • najważniejszych definicji i pojęć z zakresu e-biznesu,
 • pierwszych kroków w działalności internetowej,
 • sposobów strategii w e-biznesie oraz prowadzenia działalności w sieci,
 • głównych kanałów dystrybucji e-biznesu,
 • najważniejszych zagadnień e–marketingowych,
 • mediów społecznościowych jako narzędzia marketingowego.

Marketing online

100.0zł(Cena zawiera podatek VAT 23%)

W trakcie kursu uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu:

 • narzędzi z jakich korzystają współcześni marketerzy,
 • tworzenia strategii marketingowych,
 • mediów społecznościowych, ich znaczenia oraz wyzwań, jakie stoją przed każdym przedsiębiorcą, chcącym stworzyć atrakcyjne treści dla swoich odbiorców,
 • najsilniejszych trendów rozwoju marketingu internetowego w najbliższej przyszłości,
 • innowacyjnych rozwiązań stosowanych w marketingu online.

Reklama we współczesnym społeczeństwie informacyjnym

100.0zł(Cena zawiera podatek VAT 23%)

Odwiedź Aktualności, by dowiedzieć się o PROMOCJACH.

W trakcie kursu uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu:

 • czynników wpływających na rozwój reklamy,
 • języka reklamy oraz roli reklamy w procesie tworzenia i transmisji znaczeń kulturowych,
 • reguł dotyczących tworzenia reklamy perswazyjnej,
 • modeli oddziaływania reklamy,
 • skuteczności reklamy,
 • zasad tworzenia kampanii reklamowych.

 

Telefoniczna obsługa klienta

100.0zł(Cena zawiera podatek VAT 23%)

W trakcie kursu uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu:

 • profesjonalnej obsługi klienta,
 • budowania pierwszego wrażenia,
 • wiedzy o kliencie i jego oczekiwaniach,
 • etapów rozmowy telefonicznej,
 • budowania więzi z klientem,
 • rozmowy z trudnym klientem,
 • błędów popełnianych w trakcie rozmowy.

Zapraszamy!

Subscribe to Marketing