Pedagogika

Bajkoterapia, czyli terapeutyczna rola bajek

100.0zł(Cena zawiera podatek VAT 23%)

W trakcie kursu uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu:

  • najważniejszych zagadnień związanych z rozwojem dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
  • zagadnień związanych z lękiem u dzieci – pozna jego genezy, przyczyny, objawy i formy występowania,
  • podstawowych zagadnień związanych z różnorakimi formami terapii wpływającymi na redukcję lęku u dzieci, w tym bajkoterapii,
  • wykorzystywania bajkoterapii na zajęciach z dziećmi.

Techniki pamięciowe

100.0zł(Cena zawiera podatek VAT 23%)

W trakcie kursu uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu:

  • historii technik pamięciowych,
  • roli pamięci i znaczenia procesu zapamiętywania,
  • technik pamięciowych wykorzystywanych w życiu codziennym i procesie edukacyjnym,
  • znaczenia treningu pamięci.
Subscribe to Pedagogika