Zarządzanie

Autoprezentacja

100.0zł(Cena zawiera podatek VAT 23%)

W trakcie kursu uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu:

 • podstawowych pojęć z zakresu autoprezentacji,
 • znaczenia mowy ciała w kontaktach interpersponalnych,
 • roli autoprezentacji w kształtowaniu relacji biznesowych,
 • wykorzystania autoprezentacji w procesie rekrutacji,
 • doskonalenia autoprezentacji w życiu zawodowym.

BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

100.0zł(Cena zawiera podatek VAT 23%)

Po zakończeniu kursu zdobędziesz wiedzę z zakresu:

 • wybranych regulacji z zakresu prawa pracy dotyczących BHP,
 • organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe,
 • organizacji i metodyki szkolenia w zakresie BHP oraz kształtowania bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy,
 • skutków ekonomicznych niewłaściwych warunków pracy,
 • problemów ochrony środowiska naturalnego.

Negocjacje

100.0zł(Cena zawiera podatek VAT 23%)

W trakcie kursu uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu:

 • zasad prowadzenia negocjacji, w tym zasad przygotowywania procesu negocjacyjnego,
 • stosowania różnych taktyk i technik prowadzenia negocjacji pozycyjnych, integracyjnych, wielostronnych i manipulacyjnych,
 • rozpoznawania zachowań nieetycznych i kłamstw w negocjacjach,
 • znajomości zasad prowadzenia mediacji jako specyficznej formy prowadzenia negocjacji,
 • znajomości zasad i technik komunikacji werbalnej i niewerbalnej w negocjacjach.

Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej

100.0zł(Cena zawiera podatek VAT 23%)

W trakcie kursu uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu:

 • wykorzystania koncepcji i narzędzi zarządzania dopasowanych do specyfiki administracji publicznej,
 • relacji między organizacją publiczną a jej otoczeniem zewnętrznym,
 • projektowania zasad, procedur i struktur wewnętrznych w podmiotach administracyjnych,
 • zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej,
 • znaczenia doskonalenia jakości świadczonych usług.
Subscribe to Zarządzanie