BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

100.0zł(Cena zawiera podatek VAT 23%)

Informacje dodatkowe

Szczegóły kursu

BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Program kursu "Bezpieczeństwo i higiena pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami"

Moduł 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bhp

Rozdział I Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Rozdział II  Organizacja nadzoru i kontroli warunków pracy

Rozdział III Wewnętrzne organy kontroli i nadzoru warunków pracy

Moduł 2. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe

Rozdział I Organizacja stanowiska pracy

Rozdział II Pomieszczenia pracy

Rozdział III Stanowisko pracy z monitorem ekranowym

Rozdział IV Zarządzanie bezpieczeństwem pracy

Moduł 3. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy

Rozdział I Rodzaje szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Rozdział II  Sposób prowadzenia instruktażu stanowiskowego

Rozdział III  Metodyka szkoleń bhp

Moduł 4. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy - świadczenia z tytułu wypadku przy pracy, składka na ubezpieczenie społeczne pracowników

Rozdział I Składka na ubezpieczenie społeczne pracowników

Moduł 5. Problemy ochrony środowiska naturalnego

Rozdział I Problemy ochrony środowiska naturalnego