Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej

100.0zł(Cena zawiera podatek VAT 23%)

Informacje dodatkowe

Szczegóły kursu

Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej - szczegóły

Po ukończeniu kursu Uczestnik otrzymuje certyfikat dokumentujący zdobytą wiedzę.

Program kursu Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej

Moduł 1. Wprowadzenie do problematyki zarządzania w administracji

  1. Pojęcie organizacji i zarządzania
  2. Historyczny kontekst zarządzania – teorie klasyczne
  3. Historyczny kontekst zarządzania – teorie współczesne

Moduł 2. Organizacja publiczna w swoim otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym

  1. Otoczenie rozwojowo – konkurencyjne podmiotów administracyjnych
  2. Zarządcze uregulowania wewnętrznego funkcjonowania organizacji
  3. Struktury organizacyjne w administracji publicznej

Moduł 3. Pracownicy i klienci jako główni interesariusze organizacji publicznych

  1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji
  2. Kultura organizacyjna jako element scalający zespół pracowników
  3. Zarządzanie jakością w administracji publicznej