KURSY Z TRENEREM

ABC stymulowania poprawnego rozwoju mowy

200.0zł 69.0zł (Cena zawiera podatek VAT 23%)

W trakcie kursu uczestnik zdobędzie wiedzę teoretyczną z zakresu:

 • odruchów ustno-twarzowych istotnych dla rozwoju mowy,
 • stymulowania rozwoju mowy w okresie niemowlęcym,
 • zależności między rozwojem mowy a rozwojem motoryki dużej i małej,
 • słuchu fonematycznego – jego rozwoju i wpływu na rozwój mowy,
 • nieprawidłowości i symptomów niepokojących w rozwoju mowy

Kursanci zdobędą także praktyczne umiejętności w obszarze:

 • określania nieprawidłowości w rozwoju mowy dziecka,
 • układania przykładowych ćwiczeń stymulujących rozwój mowy,
 • profilaktyki w zwalczaniu nieprawidłowości w rozwoju mowy.

W części praktycznej warsztatów prace kursantów podlegają ocenie trenera.

Wybierz interesujące Cię ramy czasowe kursu

Coaching: metody i praktyka

200.0zł 69.0zł (Cena zawiera podatek VAT 23%)

W trakcie kursu uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną z zakresu:

 • zasad i struktury coachingu,
 • wskazówek dotyczących skutecznego wyłonienia i formułowania celu,
 • najczęstszych przeszkód na drodze do zmian i rozwoju,
 •  narzędzi oraz technik prowadzenia sesji coachingowych.

Kursanci zdobędą także praktyczne umiejętności w obszarze:

 • określania cech dobrego coacha,
 • definiowania mocnych i słabych stron coachingu zespołowego,
 • wykorzystania metody "kapeluszy myślowych" w rozmowie z trudnym klientem.

W części praktycznej warsztatów prace kursantów podlegają ocenie trenera.

Wybierz interesujące Cię ramy czasowe kursu

Dietetyka – poznaj tajniki zdrowego żywienia

200.0zł 69.0zł (Cena zawiera podatek VAT 23%)

W trakcie kursu uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną z zakresu:

 • składników pokarmowych będących źródłem energii oraz niebędących źródłem energii,
 • norm żywienia,
 • doboru składników pokarmowych w diecie,
 • modyfikacji diet,
 • najczęstszych błędów żywieniowych,
 • roli diety w profilaktyce chorób.

Kursanci zdobędą także praktyczne umiejętności w obszarze tworzenia diety dla:

 • cukrzyka,
 • osoby otyłej,
 • sportowca - biegacza.

W części praktycznej warsztatów prace kursantów podlegają ocenie trenera.

Wybierz interesujące Cię ramy czasowe kursu

Metody i techniki pomocy dzieciom z ADHD

200.0zł 69.0zł (Cena zawiera podatek VAT 23%)

W trakcie kursu uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną z zakresu:

 • ADHD – pozna jego przyczyny i najbardziej charakterystyczne objawy,
 • rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym,
 • różnego typu metod i form pomocy dzieciom z ADHD oraz rodzajami terapii stosowanymi w tym zaburzeniu.

Kursanci zdobędą także praktyczne umiejętności w obszarze:

 • określania błędów wychowawczych popełnianych przez rodziców dzieci z ADHD,
 • definiowania metod pomocy dzieciom z tym zaburzeniem,
 • postępowania z dziećmi z ADHD w pracy nauczyciela.

W części praktycznej warsztatów prace kursantów podlegają ocenie trenera.

 

Wybierz interesujące Cię ramy czasowe kursu

Pielęgnacja i ochrona cery

200.0zł 69.0zł (Cena zawiera podatek VAT 23%)

W trakcie kursu uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną z zakresu:

 • rodzajów cery,
 • rodzajów preparatów i urządzeń kosmetycznych,
 • wykonywania zabiegów m.in.: waponizacji, kawitacji, jonoforezy, darsonwalizacji, manualnego oczyszczania skóry twarzy i mikrodermabrazji.

Kursanci zdobędą także praktyczne umiejętności w obszarze:

 • właściwego doboru preparatów do demakijażu,
 • doboru zabiegów kosmetycznych na podstawie potrzeb klienta,
 • dopasowania kosmetyków do danego typu cery.

W części praktycznej warsztatów prace kursantów podlegają ocenie trenera.

 

Wybierz interesujące Cię ramy czasowe kursu

Pisanie tekstów użytkowych: praktyczny przewodnik dla początkujących

200.0zł 69.0zł (Cena zawiera podatek VAT 23%)

W trakcie kursu uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną z zakresu:

 • tworzenia komunikatywnych tekstów użytkowych,
 • etyki komunikacji oraz estetyki wypowiedzi,
 • stosownego słownictwa wykorzystywanego w określonych tekstach użytkowych,
 • zasad posługiwania się językiem oficjalnym w krótkich formach użytkowych,
 • podstawowych działań stylistycznych, retorycznych oraz edytorskich, usprawniających przekaz,
 • typologii i użyteczności wyróżnień stosowanych w tekście.

Kursanci zdobędą także praktyczne umiejętności w obszarze pisania tekstów:

 • naukowych,
 • biznesowych,
 • okazjonalnych.

W części praktycznej warsztatów prace kursantów podlegają ocenie trenera.

 

Wybierz interesujące Cię ramy czasowe kursu

Poradnik początkującego przedsiębiorcy, czyli jak napisać dobry biznesplan

200.0zł 69.0zł (Cena zawiera podatek VAT 23%)

W trakcie kursu uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną z zakresu:

 • celów i funkcji, jakie powinien pełnić biznesplan,
 • konstrukcji biznesplanu i jego części składowych,
 • narzędzi i mierników służących analizie wnętrza firmy i jej otoczenia,
 • maksymalizowania spójności elementów biznesplanu.

Kursanci zdobędą także praktyczne umiejętności w obszarze:

 • rozwiązywania problemów utrudniających napisanie biznesplanu,
 • ewaluacji i selekcji kompetencji pracowników w organizacji wirtualnej,
 • skutecznego planowania działalności organizacji w oparciu o biznesplan.

W części praktycznej warsztatów prace kursantów podlegają ocenie trenera.

 

 

Wybierz interesujące Cię ramy czasowe kursu

Redagowanie tekstów prasowych oraz internetowych

200.0zł 69.0zł (Cena zawiera podatek VAT 23%)

W trakcie kursu uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną z zakresu:

 • powszechnych norm oraz terminologii typograficznej i edytorskiej,
 • działań edytorskich, poprawiających czytelność i odbiór treści publikacji,
 • poprawnej kompozycji i budowy tekstu,
 • typologii i użyteczności wyróżnień stosowanych w tekście,
 • edytorskich zasad kompozycji i konstruowania tekstu głównego i tekstów pobocznych.

Kursanci zdobędą także praktyczne umiejętności w obszarze:

 • wykorzystania ideogramów i piktogramów,
 • zabiegów edytorskich polegających m.in. na optymalnym rozmieszczeniu tekstu w akapicie,
 • tworzenia interesujących i chwytliwych nagłówków.

W części praktycznej warsztatów prace kursantów podlegają ocenie trenera.

 

Wybierz interesujące Cię ramy czasowe kursu

Zasoby Internetu w pracy nauczyciela - vademecum

200.0zł 69.0zł (Cena zawiera podatek VAT 23%)

W trakcie kursu uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną z zakresu:

 • najważniejszych zagadnień związanych z pojęciem Internetu, jego historią, zaletami i wadami,
 • tematyki związanej z uzależnieniami od komputera i Internetu, ich genezą i terapią,
 • wykorzystywania komputera i Internetu w edukacji szkolnej,
 • wykorzystywania metody projektu w nauczaniu ze szczególnym uwzględnieniem metody WebQuest,
 • roli i zadań nauczyciela i uczniów w poszczególnych metodach projektowych,
 • najczęstszych błędów i nieścisłości przy pracy metodą WebQuest.

Kursanci zdobędą także praktyczne umiejętności w obszarze:

 • określania celów metody projektu, wykorzystanej na zajęciach dydaktycznych,
 • układania tematów do metody projektu,
 • podziału zadań miedzy uczniów w metodzie WebQuest.

W części praktycznej warsztatów prace kursantów podlegają ocenie trenera.

Wybierz interesujące Cię ramy czasowe kursu
Subscribe to KURSY Z TRENEREM