Edytorstwo tekstów

Pisanie tekstów użytkowych: praktyczny przewodnik dla początkujących

200.0zł 69.0zł (Cena zawiera podatek VAT 23%)

W trakcie kursu uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną z zakresu:

 • tworzenia komunikatywnych tekstów użytkowych,
 • etyki komunikacji oraz estetyki wypowiedzi,
 • stosownego słownictwa wykorzystywanego w określonych tekstach użytkowych,
 • zasad posługiwania się językiem oficjalnym w krótkich formach użytkowych,
 • podstawowych działań stylistycznych, retorycznych oraz edytorskich, usprawniających przekaz,
 • typologii i użyteczności wyróżnień stosowanych w tekście.

Kursanci zdobędą także praktyczne umiejętności w obszarze pisania tekstów:

 • naukowych,
 • biznesowych,
 • okazjonalnych.

W części praktycznej warsztatów prace kursantów podlegają ocenie trenera.

 

Wybierz interesujące Cię ramy czasowe kursu

Redagowanie tekstów prasowych oraz internetowych

200.0zł 69.0zł (Cena zawiera podatek VAT 23%)

W trakcie kursu uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną z zakresu:

 • powszechnych norm oraz terminologii typograficznej i edytorskiej,
 • działań edytorskich, poprawiających czytelność i odbiór treści publikacji,
 • poprawnej kompozycji i budowy tekstu,
 • typologii i użyteczności wyróżnień stosowanych w tekście,
 • edytorskich zasad kompozycji i konstruowania tekstu głównego i tekstów pobocznych.

Kursanci zdobędą także praktyczne umiejętności w obszarze:

 • wykorzystania ideogramów i piktogramów,
 • zabiegów edytorskich polegających m.in. na optymalnym rozmieszczeniu tekstu w akapicie,
 • tworzenia interesujących i chwytliwych nagłówków.

W części praktycznej warsztatów prace kursantów podlegają ocenie trenera.

 

Wybierz interesujące Cię ramy czasowe kursu
Subscribe to Edytorstwo tekstów