Pedagogika

ABC stymulowania poprawnego rozwoju mowy

200.0zł 69.0zł (Cena zawiera podatek VAT 23%)

W trakcie kursu uczestnik zdobędzie wiedzę teoretyczną z zakresu:

 • odruchów ustno-twarzowych istotnych dla rozwoju mowy,
 • stymulowania rozwoju mowy w okresie niemowlęcym,
 • zależności między rozwojem mowy a rozwojem motoryki dużej i małej,
 • słuchu fonematycznego – jego rozwoju i wpływu na rozwój mowy,
 • nieprawidłowości i symptomów niepokojących w rozwoju mowy

Kursanci zdobędą także praktyczne umiejętności w obszarze:

 • określania nieprawidłowości w rozwoju mowy dziecka,
 • układania przykładowych ćwiczeń stymulujących rozwój mowy,
 • profilaktyki w zwalczaniu nieprawidłowości w rozwoju mowy.

W części praktycznej warsztatów prace kursantów podlegają ocenie trenera.

Wybierz interesujące Cię ramy czasowe kursu

Zasoby Internetu w pracy nauczyciela - vademecum

200.0zł 69.0zł (Cena zawiera podatek VAT 23%)

W trakcie kursu uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną z zakresu:

 • najważniejszych zagadnień związanych z pojęciem Internetu, jego historią, zaletami i wadami,
 • tematyki związanej z uzależnieniami od komputera i Internetu, ich genezą i terapią,
 • wykorzystywania komputera i Internetu w edukacji szkolnej,
 • wykorzystywania metody projektu w nauczaniu ze szczególnym uwzględnieniem metody WebQuest,
 • roli i zadań nauczyciela i uczniów w poszczególnych metodach projektowych,
 • najczęstszych błędów i nieścisłości przy pracy metodą WebQuest.

Kursanci zdobędą także praktyczne umiejętności w obszarze:

 • określania celów metody projektu, wykorzystanej na zajęciach dydaktycznych,
 • układania tematów do metody projektu,
 • podziału zadań miedzy uczniów w metodzie WebQuest.

W części praktycznej warsztatów prace kursantów podlegają ocenie trenera.

Wybierz interesujące Cię ramy czasowe kursu
Subscribe to Pedagogika