Zarządzanie

Coaching: metody i praktyka

200.0zł 69.0zł (Cena zawiera podatek VAT 23%)

W trakcie kursu uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną z zakresu:

 • zasad i struktury coachingu,
 • wskazówek dotyczących skutecznego wyłonienia i formułowania celu,
 • najczęstszych przeszkód na drodze do zmian i rozwoju,
 •  narzędzi oraz technik prowadzenia sesji coachingowych.

Kursanci zdobędą także praktyczne umiejętności w obszarze:

 • określania cech dobrego coacha,
 • definiowania mocnych i słabych stron coachingu zespołowego,
 • wykorzystania metody "kapeluszy myślowych" w rozmowie z trudnym klientem.

W części praktycznej warsztatów prace kursantów podlegają ocenie trenera.

Wybierz interesujące Cię ramy czasowe kursu

Poradnik początkującego przedsiębiorcy, czyli jak napisać dobry biznesplan

200.0zł 69.0zł (Cena zawiera podatek VAT 23%)

W trakcie kursu uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną z zakresu:

 • celów i funkcji, jakie powinien pełnić biznesplan,
 • konstrukcji biznesplanu i jego części składowych,
 • narzędzi i mierników służących analizie wnętrza firmy i jej otoczenia,
 • maksymalizowania spójności elementów biznesplanu.

Kursanci zdobędą także praktyczne umiejętności w obszarze:

 • rozwiązywania problemów utrudniających napisanie biznesplanu,
 • ewaluacji i selekcji kompetencji pracowników w organizacji wirtualnej,
 • skutecznego planowania działalności organizacji w oparciu o biznesplan.

W części praktycznej warsztatów prace kursantów podlegają ocenie trenera.

 

 

Wybierz interesujące Cię ramy czasowe kursu
Subscribe to Zarządzanie