Zarządzanie

Kursy z tej kategorii pozwolą zapoznać się szczegółowo z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu szerokopojętego zarządzania i marketingu.

Za pomocą jasno nakreślonego schematu standardowych działań marketingowych kursanci mają możliwość zaobserwowania synergii różnorodnych kanałów, wykorzystywanych do promowania własnej marki Internecie ale nie tylko.

Proponujemy kurs z trenerem:

oraz kursy bez trenera:

Zapraszamy!