ABC stymulowania poprawnego rozwoju mowy - szczegóły

MODUŁ TEORETYCZNY

Okres przygotowawczy i okres melodii

  1. Charakterystyka okresu
  2. Odruchy ustno-twarzowe istotne dla rozwoju mowy
  3. Stymulowanie rozwoju mowy w okresie niemowlęcym

Okres wyrazu i zdania

  1. Charakterystyka okresu
  2. Zależność między rozwojem mowy a rozwojem motoryki dużej i małej
  3. Przykładowe ćwiczenia rozwijające słownik

Okres swoistej mowy dziecka

  1. Charakterystyka okresu
  2. Słuch fonematyczny – rozwój i wpływ na rozwój mowy
  3. Nieprawidłowości i symptomy niepokojące w rozwoju mowy. Stymulowanie rozwoju mowy w okresie niemowlęcym.

MODUŁ WARSZTATOWY

Warsztat 1 - Określ nieprawidłowości w rozwoju mowy dziecka

Warsztat 2 - Ułóż ćwiczenie stymulujące rozwój mowy dziecka

Warsztat 3 - Zaproponuj działania profilaktyczne w zakresie rozwoju mowy