Edytorstwo tekstów

We współczesnym świecie niezwykle istotna jest skuteczna komunikacja. Komunikat powinien zostać skonstruowany według zasady poprawności i sprawności językowej. Kompozycja i styl tekstu nigdy nie są wynikiem wyłącznie inwencji autora, dlatego należy znać ograniczenia gatunkowe wypowiedzi, czyli ujętego w społeczne konwencje wzorca ich konstruowania.

Kursy z tej kategorii pozwolą zapoznać się szczegółowo z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu edytorstwa tekstów.

Proponujemy kursy z trenerem:

Zapraszamy!