Pisanie tekstów użytkowych: praktyczny przewodnik dla początkujących - szczegóły

MODUŁ TEORETYCZNYJęzykowa strategia dobrego tekstu

 1. Tekst i komunikacjI oraz etyka w komunikacji językowej
 2. Styl i stylizacja
 3. Cechy dobrego tekstu komunikatywnego
 4. Leksykalne i składniowe środki stylistyczne w tekstach użytkowych

Wizualność tekstu dodatkowym nośnikiem informacji

 1. Segmentacja i przestrzeń tekstu
 2. Elementy wizualne tekstu
 3. Cytowanie, przytaczanie, odniesienia
 4. Estetyka tekstu

Etapy tworzenia tekstu użytkowego i wzorce gatunkowe

 1. Definicja tekstu użytkowego
 2. Etapy tworzenia tekstu
 3. Wzory wybranych pism z omówieniem zaleceń gatunkowych: naukowych, biznesowych, perswazyjnych, prawnych, kancelaryjnych, okazjonalnych i innych.

MODUŁ WARSZTATOWY 

 1. Warsztat - Napisz tekst naukowy - biogram
 2. Warsztat - Napisz tekst biznesowy - opinię
 3. Warsztat - Napisz tekst okazjonalny - zaproszenie
 4. Warsztat - Twój wybór - napisz dowolny tekst