Redagowanie tekstów prasowych oraz internetowych

MODUŁ TEORETYCZNY

Od początku – czyli pismo i znaki pisma (wstęp do typografii)

 1. Znaki pisma
 2. Czcionki a fonty
 3. Kroje pisma i ich odmiany
 4. Znaki wewnątrzwyrazowe i międzywyrazowe
 5. Skróty i skrótowce – zasady edytorskie
 6. Najważniejsze oznaczenia i symbole graficzne w tekście
 7. Liczby i numery – sposoby zapisu
 8. Stosowanie wielkości mierzalnych i jednostek miar
 9. Kerning, tracking i skalowanie szerokości znaków

Elementy tekstu głównego i teksty poboczne w publikacjach prasowych i internetowych

 1. Kompozycja tekstu głównego
 2. Elementy kompozycyjne tekstu
 3. Wtrącenia, przykłady, odsyłacze
 4. Wypunktowania i wykropkowanie
 5. Materiały uzupełniające tekst główny
 6. Błędy składu

Typografia tekstów prasowych i internetowych

 1. Struktura artykułu prasowego i jego odpowiednika w sieci
 2. Materiały informacyjno-pomocnicze w prasie i witrynach www
 3. Typografia i wizualność tekstu prasowego
 4. Typografia tekstu na stronach www

MODUŁ WARSZTATOWY

 1. Warsztat - Ideogramy i piktogramy w praktyce
 2. Warsztat - Optymalne rozmieszczenie tekstu w akapicie - zabiegi edytorskie
 3. Warsztat - Tworzenie zachęcającego nagłówka
 4. Warsztat - Twój wybór - stwórz własny piktogram