Poradnik początkującego przedsiębiorcy, czyli jak napisać dobry biznesplan - szczegóły

MODUŁ TEORETYCZNY

Ogólna charakterystyka biznesplanu oraz ocena firmy przez pryzmat jej otoczenia

 1. Istota, cele i funkcje biznesplanu
 2. Struktura biznesplanu i jego streszczenie
 3. Charakterystyka sektora, przedsiębiorstwa, produktów i usług

Analiza postępowania klientów i konkurencji. Planowanie działań marketingowych i operacyjnych.

 1. Analiza i badanie rynku
 2. Plan marketingowy
 3. Plan operacyjny oraz charakterystyka wytwarzania

Przygotowanie do wdrożenia biznesplanu – organizacja zasobów ludzkich, formułowanie harmonogramu i cele ekonomiczno-finansowe

 1. Zasoby ludzkie organizacji
 2. Harmonogram ogólny i podział zadań
 3. Plan finansowy, ekonomiczno-finansowe aspekty przedsięwzięcia

MODUŁ WARSZTATOWY

 1. Warsztat - Rozwiązywanie problemów utrudniających napisanie biznesplanu
 2. Warsztat - Kompetencje pracowników w organizacji wirtualnej - ocena i selekcja
 3. Warsztat - Skuteczne planowanie działalności organizacji w oparciu o biznesplan