Coaching: metody i praktyka

MODUŁ TEORETYCZNY

Istota coachingu

 1. Czym jest coaching – definicja coachingu
 2. Podstawowy model coachingu
 3. Sesja coachingowa

Narzędzia i techniki coach

 1. Kapelusze myślowe Edwarda de Bono jako narzędzie coachingu
 2. Model kompetencyjny Okna Johari
 3. Model prowadzenia coachingu wg Sary Thorpe i Jackie Clifford
 4. Model mistrzowskiego coachingu wg Roberta Hergrove’a
 5. Coaching według modelu Inner Game 

Rodzaje coachingu

 1. Life coaching – coaching osobisty
 2. Coaching kariery
 3. Coaching zespołowy
 4. Coaching managerski

MODUŁ WARSZTATOWY

 1. Warsztat - Dobry coach - kim jest i jaki jest?
 2. Warsztat - Coaching zespołowy - określ mocne i słabe strony
 3. Warsztat - "Kapelusze myślowe" w rozmowie z trudnym klientem