Pytania i odpowiedzi

Nie ma możliwości rozłożenia płatności za kurs na raty. Ze względu na możliwość zapłacenia on-line za kurs od razu należy wpłacić całą kwotę. Należy także pamiętać, żeby nie zmieniać tytułu płatności w przelewie. Błędny tytuł wydłuży czas oczekiwania na dane do logowania, które przesyłamy na adres mailowy podany w formularzu zamówienia.

Każdy użytkownik platformy posiada jeden login i jedno hasło dostępu do platformy. Uczestnicząc w kilku kursach w jednym czasie, po zalogowaniu na platformę edukacyjną, widoczne są wszystkie kursy, na które uczestnik się zapisał. Przy kolejnym zapisie na kurs na stronie www.e-edu.pl uczestnik nie otrzyma nowych danych do logowania - powinien skorzystać z danych wysłanych przez administratora przy pierwszych zakupach.

  1. Jeśli zakup kursu odbył się przez stronę e-edu.pl, hasło można odzyskać pod adresem: http://e-edu.pl/user/password wpisując do formularza nazwę użytkownika lub adres e-mail podany podczas zakupu kursu.
    Zmiana hasła obejmie zarówno dostęp do sklepu jak i do platformy E-edu.
  2. Jeśli dostęp do platformy E-edu zrealizowany był w inny sposób (np. dane logowania tylko do platformy przesłane były przez administartora), należy skorzystać z opcji „Zapomniałeś hasło?” (prawy górny róg po wejściu na platformę tuż pod miejscem do logowania). Aby odzyskać login i hasło należy podać w formularzu nazwę użytkownika lub swój adres e-mail (nie ma konieczności wpisywania obu danych). Formularz odzyskiwania hasła znajduje się pod adresem: https://platforma.e-edu.pl/login/forgot_password.php

Tak, można uczestniczyć w kilku kursach jednocześnie. Po zalogowaniu na platformę edukacyjną osoba, która uczestniczy w kilku kursach będzie widziała wszystkie, na które się zapisała.

W momencie rejestracji i dokonania przez użytkownika opłaty dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy stronami. Zwrot jest możiwy tylko w przypadku, kiedy kursant nie zalogował się jeszcze do kursu, najpóźniej 14 dni od momentu zakupu.

Całość nauki odbywa się on-line, a zaliczenie kursu z trenerem (warsztaty interaktywne) polega za zapoznaniu się z materiałami, wykonaniu zadań warsztatowych, aktywności na forach oraz rozwiązaniu testów. Dodatkowe punkty można zdobyć wykonując nieobowiązkowe zadanie warsztatowe.

Natomiast w kursach bez trenera zaliczenie polega na uzyskaniu minimum 60% poprawnych odpowiedzi w testach sprawdzających wiedzę.

Po spełnieniu tych warunków możesz pobrać z platformy E-edu certyfikat w języku angielskim i polskim.

Certyfikat jest pobierany z platformy E-edu przez kursanta po spełnieniu warunków zaliczenia przewidzianych w kursie.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zasad korzystania z platformy lub organizacji kursu należy kontaktować się z naszym zespołem. Prosimy wysłać wiadomość na adres e-mail: [email protected] .

Certyfikat jest imienny i zawiera opis tematyki kursu oraz zakres szkolenia.

Nie, za certyfikat uczestnik kursu nie ponosi dodatkowych kosztów.