Pytania i odpowiedzi

Kurs z trenerem w formule warsztatów interaktywnych trwa 2 tygodnie. Ze względu na to, że kurs w całości odbywa się na platformie edukacyjnej trudno mówić o liczbie godzin. Zarówno trener, jak i kursanci logują się do kursu w dowolnym czasie. Mają jednak obowiązek wykonania zadań warsztatowych, rozwiązania testów sprawdzających wiedzę oraz udziału w forach, które są punktowane. W kursie bez trenera, do którego dostęp wynosi 30 dni, kursanci również logują się w dowolnym czasie.

Do korzystania z platformy e-learningowej niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu oraz spełnienie następujących, minimalnych wymagań technicznych:

  • przeglądarka: Mozilla Firefox 4, Internet Explorer 8, Safari 5, Google Chrome 11 (ze względów bezpieczeństwa i wygody użytkowania zaleca się systematyczne aktualizowanie przeglądarek),
  • odblokowane wyskakujące okna,
  • obsługa javascript oraz Adobe Flash: minimalna rozdzielczość ekranu - 1024x768 i pakiet biurowy do tworzenia dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych lub prezentacji np.: MS Office lub OpenOffice.

Kursant ma dostęp do kursu jeszcze 1 tydzień po jego zakończeniu.

Dane logowania (login i hasło dostępu) są przesyłane na adres e-mail podany przez klienta przy dokonywaniu zakupów (zapisie na kurs) na stronie www.e-edu.pl. W przypadku dokonania płatności przez druczek na poczcie, dane do logowania przesyłane są w terminie do 3 dni roboczych od dnia dokonania wpłaty. Wynika to z wydłużonego czasu księgowania.

W każdym kursie znajduje się forum "Zadaj pytanie", na którym uczestnicy kursu mogą komunikować się z prowadzącym i pozostałymi kursantami – forum to służy do omawiania kwestii organizacyjnych, wyjaśnianiu na bieżąco pojawiających się wątpliwości dotyczących pracy w trakcie kursie.

Kursy w całości odbywają się on-line na platformie edukacyjnej. Nie ma konieczności pojawiania się osobiście w siedzibie firmy. Wszystkie pytania związane z kursami i sprawami organizacyjnymi można zgłaszać na adres e-mail [email protected] .

W każdym kursie z trenerem (warsztaty interaktywne) znajdują się:

  • informacje wprowadzające: "Jak zaliczyć warsztaty", program warsztatów, bibliografia i słowniczek pojęć,
  • moduł teoretyczny,
  • moduł warsztatowy - tutaj wykonuje zadania, które podlegają ocenie trenera.
  • fora do dyskusji z prowadzącym,
  • testy sprawdzające wiedzę.

Natomiast w kursach bez trenera kursant ma do dyspozycji cześć teoretyczną oraz testy.

Każdy kurs z trenerem (warsztaty interaktywne) trwa 2 tygodnie. Natomiast na realizację materiału w kursach bez prowadzącego kursant ma 30 dni.

Każdy, kto zaliczy kurs na platformie edukacyjnej otrzyma imienny certyfikat jest, który zawiera opis tematyki kursu oraz zakres szkolenia. Certyfikat można pobrać z platformy E-edu po zaliczeniu testów sprawdzających wiedzę.

Do prowadzenia kursów zapraszamy wyłącznie trenerów z wieloletnią praktyką w swojej dziedzinie i z uprawnieniami pedagogicznymi.